Aleanza ontwikkelt voor haar leden het kwaliteitsstatuut GGZ

Posted · Add Comment

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ (zowel zorginstellingen als vrijgevestigden) verplicht om een eigen kwaliteitsstatuut te hebben.

Doel van het kwaliteitsstatuut is om aan de patiënt, de zorgverzekeraars en toezichthoudende instanties als de Inspectie voor de GZ en de NZA duidelijk te maken hoe de zorg is georganiseerd en hoe de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg zijn gewaarborgd. Daarnaast dien het statuut als kader voor werkafspraken binnen de instelling en/of het professioneel netwerk. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij het stimuleren van de autonomie en de regie van de patiënt.