Nieuwe versie van de website

Posted · Add Comment

De website heeft een update gekregen. Nieuw is de vermelding van de vele door de door Aleanza leden aangeboden buitenlandse talen, die nu direct zichtbaar zijn. Aleanza gaat binnenkort starten met een communicatie binnen een meer beveiligde omgeving, namelijk Slack. Hier kunnen leden vragen naar elkaar stellen, onderling informatie uitwisselen en ook documenten downloaden en […]

Aleanza ontwikkelt voor haar leden het kwaliteitsstatuut GGZ

Posted · Add Comment

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ (zowel zorginstellingen als vrijgevestigden) verplicht om een eigen kwaliteitsstatuut te hebben. Doel van het kwaliteitsstatuut is om aan de patiënt, de zorgverzekeraars en toezichthoudende instanties als de Inspectie voor de GZ en de NZA duidelijk te maken hoe de zorg is georganiseerd en hoe de kwaliteit […]

Aleanza werkt actief aan verbinding en continuïteit

Posted · Add Comment

‘Samen staan we sterk’ geldt niet alleen voor het verbinden van vrijgevestigde GGZ-professionals in de regio. Door raamovereenkomsten te sluiten met collega-coöperaties (bijv. Psyzorg Hoflanden) en koepelorganisaties van verwijzers (bijv. huisartsen organisatie Izer) worden contacten m.b.t met name zorgverzekeraars gewaarborgd voor de toekomst. Daarnaast heeft Aleanza heeft onlangs een thema-avond E-health gehouden voor haar leden.