overaleanza

Sinds september 2014 vormen vrijgevestigde praktijken in de regio Rotterdam-Rijnmond de coöperatie Aleanza.


Wat is Aleanza?

Aleanza is een coöperatie van vrijgevestigde GGZ-praktijken in de regio Rotterdam-Rijnmond. In Aleanza verenigen zich enthousiaste BIG-geregistreerde psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. De coöperatie heeft als doel laagdrempelige zorg voor patiënten met matige tot ernstige geestelijke gezondheidsproblemen aan te bieden. Daarnaast behartigt de coöperatie de belangen van de aangesloten GGZ praktijken richting de zorgverzekeraars en faciliteert de praktijkvoering.


Wat doet Aleanza?

Aleanza biedt snel en effectief geïndiceerde GGZ-zorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. In laagdrempelige, kleine praktijken worden cliënten en hun verwijzers snel en persoonlijk, via korte lijnen benaderd. Aleanza biedt zowel volwassenen als kinderen korte en langdurige ambulante klinische behandelingen in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de Specialistische GGZ (S-GGZ). Er wordt gebruik gemaakt van diverse screening- en diagnostische instrumenten en diverse behandelprotocollen en therapeutische kaders.

Aleanza biedt collega’s en verwijzers een breed netwerk aan verwijsmogelijkheden. Aangesloten collega’s kunnen zelfstandig blijven met de voordelen van een coöperatie (gemeenschappelijke PR, waarneming en deskundigheidsbevordering). Verwijzers kunnen uitgaan van korte wachtlijsten, vaste aanspreekpunten, een persoonlijke benadering en deskundige zorg en advisering.

Aleanza gaat doelgerichte samenwerkingsverbanden aan met verwante organisaties in aangrenzende regio’s zoals bijvoorbeeld Psyzorg Hoflanden. (link: www.psyzorghoflanden.nl) Hierbij wordt gelet op een goed werkbare mix van kwaliteit, gezamenlijkheid en zelfstandig ondernemerschap.


Bestuur